Konum
Anasayfa > Posts tagged "İstinaf"

10 Soruda İstinaf Mahkemesi

Ülkemizde 20 Temmuz 2016 tarihi itibari ile yargı sürecinde istinaf dönemi başladı. Bölge adliye ve bölge idari mahkemeleri için istinaf mahkemeleri tanımı kullanılmaktadır.  10 soru ile istinaf mahkemelerinin ne olduğuna, nasıl faydalar sağlayacağına ve sürecine bakalım.     İstinaf Mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri, yargının yükünü azaltabilmek ve bazı kararların daha hızlı okunmasını sağlamak

Hukuk Mahkemelerinde İstinaf Kanun Yolu

İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar MADDE 341- (1) İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. (2) Miktar veya değeri binbeşyüz Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. (3) Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması

Top