Konum
Anasayfa > Hukuk

Anlaşmalı Boşanma Davası

ANLAŞMALI BOŞANMA Tarafların ortak iradeleri ile ve bir yastıkta kocamak idiali ile kurulan aile yapısı her zaman istenildiği gibi sonuçlar vermemektedir. Her türlü fedakârlığa ve özveriye rağmen yürümeyen evliliklerin sonlandırılması da bir seçenektir. Keza yürümeyen bir evliliği sadece bozulan bir yuva olarak nitelendirmek mümkün değildir. Tüm zorlamalara rağmen yürümeyen evlilikler ileride

Faktoring şirketlerinin usulsüz icra işlemlerine itiraz, menfi tespit ve ödenen paranın (istirdadı) geri alınması davaları

Genel Olarak Faktoring Faktoring; “Müşterinin üçüncü şahıs olan borçlu karşısındaki mal tesliminden veya işgörme/hizmet ediminden ileri gelen alacaklarının karşılığını, alacağın tahsilinden önce avans olarak ödeyerek alacağın tahsil edilmemesi riskinin ve müşteri için borçlunun muhasebesinin tutulması, ihtar işlemleri gibi işgörme/hizmet edimlerinin üstlenilmesi suretiyle devir ve satın alınması” olarak tanımlanmaktadır (Kocaman Arif, Faktoring

Çocukların Cinsel Istismarı Suçuna Yönelik Teklife Dair

Çocukların Cinsel Istismarı Suçuna Yönelik Teklife Dair. (Biraz uzun oldu ama konu önemli ve sıcak. Hukuk zemininde kalarak görüş bildirmek istedim) Çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi ve çocukların korunması gibi bir konuyu bile siyasi kutuplaşmanın konusu yapmayı malesef başardık. Pek çok kişi konuya hukuk, adalet, çocuk hakları üzerinden değil sahip oldukları siyasi

OHAL Çerçevesinde Çıkarılan 667 Sayılı KHK’nın Ceza Soruşturma ve Kovuşturmalarına Etkisi

1. 667 sayılı KHK’da soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin hususlar 6. maddede düzenlenmiştir.2. Aşağıda açıklanan düzenlemeler, olağanüstü halin devamı süresince geçerlidir.3. Bu düzenlemelerin uygulanacağı suçlar şunlardır: a. TCK, İkinci Kitap, 4. Kısım, 4-5-6-7. bölümlerinde tanımlanan suçlar (TCK madde 302 ila madde 339) b. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar:       i.TMK madde 3’te TCK’ya gönderme yapılarak

10 Soruda İstinaf Mahkemesi

Ülkemizde 20 Temmuz 2016 tarihi itibari ile yargı sürecinde istinaf dönemi başladı. Bölge adliye ve bölge idari mahkemeleri için istinaf mahkemeleri tanımı kullanılmaktadır.  10 soru ile istinaf mahkemelerinin ne olduğuna, nasıl faydalar sağlayacağına ve sürecine bakalım.     İstinaf Mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri, yargının yükünü azaltabilmek ve bazı kararların daha hızlı okunmasını sağlamak

TRAFİK KAZALARINDA HUKUKİ SORUMLULUK VE SİGORTA

İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili

Hukuk Mahkemelerinde İstinaf Kanun Yolu

İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar MADDE 341- (1) İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. (2) Miktar veya değeri binbeşyüz Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. (3) Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması

Top