Çocukların Cinsel Istismarı Suçuna Yönelik Teklife Dair

Çocukların Cinsel Istismarı Suçuna Yönelik Teklife Dair. (Biraz uzun oldu ama konu önemli ve sıcak. Hukuk zemininde kalarak görüş bildirmek istedim) Çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi ve çocukların korunması gibi bir konuyu bile siyasi kutuplaşmanın konusu yapmayı malesef başardık. Pek çok kişi konuya hukuk, adalet, çocuk hakları üzerinden değil sahip oldukları siyasi

OHAL Çerçevesinde Çıkarılan 667 Sayılı KHK’nın Ceza Soruşturma ve Kovuşturmalarına Etkisi

1. 667 sayılı KHK’da soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin hususlar 6. maddede düzenlenmiştir.2. Aşağıda açıklanan düzenlemeler, olağanüstü halin devamı süresince geçerlidir.3. Bu düzenlemelerin uygulanacağı suçlar şunlardır: a. TCK, İkinci Kitap, 4. Kısım, 4-5-6-7. bölümlerinde tanımlanan suçlar (TCK madde 302 ila madde 339) b. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar:       i.TMK madde 3’te TCK’ya gönderme yapılarak

10 Soruda İstinaf Mahkemesi

Ülkemizde 20 Temmuz 2016 tarihi itibari ile yargı sürecinde istinaf dönemi başladı. Bölge adliye ve bölge idari mahkemeleri için istinaf mahkemeleri tanımı kullanılmaktadır.  10 soru ile istinaf mahkemelerinin ne olduğuna, nasıl faydalar sağlayacağına ve sürecine bakalım.     İstinaf Mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri, yargının yükünü azaltabilmek ve bazı kararların daha hızlı okunmasını sağlamak

TRAFİK KAZALARINDA HUKUKİ SORUMLULUK VE SİGORTA

İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili

Hukuk Mahkemelerinde İstinaf Kanun Yolu

İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar MADDE 341- (1) İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. (2) Miktar veya değeri binbeşyüz Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. (3) Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması

İstinaf Mahkemeleri’nin (Bölge Adliye Mahkemeleri) getirdiği yenilikler

İstinaf, genel anlamda (tercih edilen sisteme göre geniş ya da dar şekilde) maddî (vakıa) ve hukukî denetim yapan bir kanun yoludur. İstinafla birlikte, üçlü bir yargılama sistemi ortaya çıkar: 1) İlk derece yargılaması (Yerel Mahkeme yargılaması – İlk derece mahkemesi) 2) İkinci derece-istinaf (Maddî ve hukukî denetim – Bölge Adliye Mahkemesi) 3) Üçüncü derece-

Top